Reglement

Grundejerforeningen
Købingsmark II, SøstjerneparkenOrdens- og vedligeholdelsesreglementIndhold:

- Forord

- Faste datoer

- Faste gentagne opgaver

- Ordensregler

- Praktiske oplysninger


Forord:

- Dette ordens- og vedligeholdelsesreglement er et supplement til Grundejerforeningens vedtægter. Det indeholder      oplysninger om drift, praktiske gøremål og faste planlagte datoer. Tilføjelser og løbende justeringer/ændringer i reglementet kan gøres uden at det kræver en vedtægtsændring.


Faste datoer:

- Første lørdag i juni: Generalforsamling.

- Senest 1. oktober: Ubebyggede grunde skal være slået/plejet af grundejeren.

- Første lørdag i oktober: Fælles arbejdsdag.

- 1. december: Sidste frist for indbetaling af kontingent til grundejerforeningen for det kommende år.


Faste gentagne opgaver:

- Rensning af afvandings-brønde for slam/sand (gøres ofte i forbindelse med arbejdsdag).

- Vask af postkasseanlæg (gøres ofte i forbindelse med arbejdsdag).

- Vedligeholdelse af vej (gøres løbende og i forbindelse med arbejdsdag).

- Kontrol af lede-lys, og eventuelt udbedring af skader (løbende)

- Indgå græsklipnings-aftale på fællesarealer og stisystem samt tilsyn af opgavens udførelse (bestyrelsesopgave). 

  Der udføres IKKE snerydning af grundejerforeningen.


Ordensregler:

- Hastigheden ved færdsel i grundejerforeningens område må ikke overstige 20 km/t.

- Køretøjer, campingvogne m.m. må kun forefindes på egen grund.

- Hunde skal føres i snor på grundejerforeningens område, og efterladenskaber skal samles op. Vejledende ordensregler:

- Hæk- og græsklipning samt brug af andre motoriserede redskaber, skal så vidt muligt kun udføres på hverdage fra kl 9.00 til        18.00 samt lørdage, søn og helligdage fra kl. 9.00 til kl. 15.00, for at vise hensyn til naboer og gæster.

Praktiske oplysninger: Festtelt: Grundejerforeningen er i besiddelse af et festtelt med tilhørende borde og stole, som bruges ved særlige lejligheder i grundejerforeningsregi (f.eks. generalforsamling).

Festteltet kan lejes af medlemmer i grundejerforeningen til privat brug på egen grund i Søstjerneparken.


Prisen for leje af festteltet er 500 kr., og skal indbetales til grundejerforeningen forud for lejetidspunkt.


Kontakt oplysninger: Bestyrelsen kan kontaktes via e-mailadresse: bestyrelsen.kobingsmark2@gmail.com Jørn Christian Krogh (”Kedde græsklipper”) kan kontaktes via mobil: +45 51 22 18 37