Information

Nyheder og informationer fra bestyrelsen

Informationer


Nyheder & generelle informationer 

Ledelys i Søstjerneparken:


   - Tændes automatisk når det bliver mørkt

   - Slukket fra midnat til kl. 06.00


Venligst rapportér til et bestyrelsesmedlem, hvis der er fejl på ledelys-anlægget.

 

Ledelysene tændt i alle døgnets

mørke timer.


Teltudlejning:


Grundejerforeningens telt udlejes til foreningens medlemmer til brug i Søstjerneparken.


Pris: Kr. 500,- for en weekend.


Teltet må opstilles på egen grund eller på Cirkuspladsen.


Henvendelse om leje skal ske til Kasseren.

Nabo hjælp:


Husk: hjælp med at holde øje med hinandens huse, evt. ved brug af Nabohjælp-ordningen.


Tjek det på nabohjaelp.dk og tal med jeres naboer om, hvordan I bedst muligt kan hjælpe hinanden.

Nyt fra bestyrelsen


informationer omkring etableringen af ny affaldsø.

Marts 2024

Etableringen af affaldsøen bliver på cirkuspladsen ud mod stamvejen.


Det lejede areal anvendes til placering af 1 stk. affaldsø med 3 nedgravede beholdere

på hver 5 m3 indhold, som skal anvendes til genanvendelige materialer samt

1 beholder med 5 m3 til restaffald.

Nedgravning af beholderne vil ske i april - maj 2024, og belægning omkring

beholderne etableres umiddelbart herefter.


Der vil være tydelig visning af hvilke affaldstyper, der skal være i hver beholder.


§4 – Ikrafttrædelse og varighed
Areal lejes fra tidspunkt for aftale om nedgravning af beholderne, dvs. den 1. april 2024.
Aftaleperioden er på 10 år, dvs. indtil april 2034. Lejeaftalen kan forlænges i yderligere 2 år såfremt begge parter er enige om dette, dog uden yderligere økonomisk kompensation.
Evt. forlængelse af lejeaftale herudover forhandles direkte mellem udlejer og lejer.


§5 – Vedligeholdelse
Den daglige vedligeholdelse af græsarealer omkring affaldsøen varetages af Grundejerforeningen Søstjerneparken. Vedligeholdelse af fliser omkring affaldsøen varetages af Sonfor Genbrug og Affald A/S. Affald der af karakter hører til beholderne, men som ikke er placeret i disse medtages af Sonfor Genbrug og Affald A/S.


§6 – Retablering
Lejer sørger for opgravning af de nedgravede beholdere, og retablering af arealer omkring beholderne.